Obchodní podmínky | Dharatex s.r.o.

ZBOŽÍ

Kontakt

Dhara s.r.o.

 

 

Mobil: 776 835 225

Email: info@dharatex.cz

 

Vyhledávání

Nejprodávanější

Obchodní podmínky


Před nákupem v našem internetovém obchodě www.dharatex.cz si přečtěte obchodní podmínky


Všeobecné ustanovení
 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.dharatex.cz a popisují , upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím (provozovatelem tohoto internetového obchodu), na straně dodavatele a kupujícím (zákazníkem) na straně odběratele. Všechny smluvní vztahy jsou uzavřeny s právním řádem České republiky. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro koncového zákazníka (nepodnikatele) a řídí se občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).Pokud není smluvní stranou koncový spotřebitel, ale podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, z.č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů.
 

Prodávající: Mohan Gupta
Svatopetrská 35/7
IČ: 29300142
Tel. 776835225 (cena hovoru dle tafifu Vašeho operátora)
Jsme plátci DPH

Objednávky můžete uskutečnit následujícími způsoby:
Na internetových stránkách: www.dharatex.cz
E-mailem: info@dharatex.cz

Kupující si hradí sám náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku, jako např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory.
 

Vymezení pojmů
 

Kupní smlouva - návrhem kupní smlouvy je objednávka kupujícího. Samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení návrhu smlouvy kupujícího prodávajícím. V této chvíli vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemné povinnosti a práva. Kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a zavazuje se k jejich dodržení.

Dodavatel (prodávající) - dodavatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské či obchodní činnosti. Podnikatel, který přímo či prostřednictvím jiných podnikatelů poskytuje kupujícímu služby nebo dodává zboží.

Spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské či obchodní činnosti. Podnikatel - kupující, který není spotřebitel a který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání. Tento kupující se řídí obchodním zákoníkem.
 

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
 

Uzavřením kupní smlouvy spotřebitel potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami platnými na e-shopu www.dharatex.cz a že s nimi souhlasí. Kupující je na tyto podmínky před nákupem dostatečně upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a zákazník má možnost před odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně upravit. Na webových stránkách internetového obchodu www.dharatex.cz jsou tyto obchodní podmínky zobrazeny a je možná případná archivace ze strany kupujícího. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou zhotoveny v českém jazyce.

Prodávající má právo tyto podmínky upravovat či doplňovat. Ale nejsou tím porušeny povinnosti a práva vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 

Objednávka
 

se provádí odesláním objednávkového formuláře (nákupního košíku) nebo e-mailu s příslušnými údaji (jménem a příjmením zákazníka, fakturační, případně dodací adresou, druhem, množstvím a cenou objednávaného zboží a cenou a způsobem poštovného).

Odesláním objednávky souhlasíte s těmito obchodními podmínkami a uvedenými platebními podmínkami. V případě nevyzvednutí či odmítnutí převzetí zásilky od dopravce jsme oprávněni požadovat náhradu prokazatelných nákladů spojených s odesláním objednávky. Odstoupení od kupní smlouvy je možné po předchozí domluvě s prodejcem a to buď pouze e-mailem nebo písemně. Pokud dojde ke stornování objednávky tímto způsobem, prodejce sdělí tuto informaci kupujícímu e-mailem.

Při registraci na www.dharatex.cz a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět pravdivé a správné údaje, které je povinnen na svém uživatelském účtu aktualizovat při každé změně.

Před odesláním objednávky prodejci má zákazník možnost zkontrolovat a případně změnit všechny údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodejcem považovány za správné. Prodávající do 24 hodin kupujícímu potvrdí obdržení objednávky, případně zašle podklady k platbě za zboží.

Prodejce je oprávněn v závislosti na charakteru a ceně objednávky (výše ceny objednaného zboží, množství zboží, předpokládané náklady na dopravu) požádat o dodatečné potvzení objednávky telefonicky nebo písemně. Zároveň je prodejce oprávněn požádat o složení zálohy ve výši 40% z celkové částky zboží (jedná se o objednávky s větším počtem objednaného zboží, případně u dražšího zboží či zhotoveného na přání zákazníka)

Prodávající má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí apod. V tomto případě Vás budeme kontaktovat před potvrzením Vaší objednávky, abychom dohodli další postup.


Cena zboží

Uvedené ceny v našem obchodě jsou konečné, včetně DPH a všech poplatků.
Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží.

Ceny u zboží v akci nebo ve slevě platí pro uvedené množství zboží nebo do vyprodání zásob.


Platební podmínky

Zboží lze uhradit následujícími způsoby:
Dobírka: platba při převzetí zboží od dopravce
Platba bankovním převodem: zboží odesíláme po připsání platby na náš bankovní účet. Po obdržení objednávky Vám do 24 hodin zašleme na e-mail podklady k platbě ( číslo účtu, variabilní symbol a částku). Pokud platba nebude připsána na našem bankovním účtě do 5-ti dní od zaslání podkladů k platbě, je prodejce oprávněn objednávku stornovat./pokud není dohodnuto jinak /


Dodací podmínky

Dodací doba začíná dnem obdržení závazné objednávky. Pokud je zboží skladem, expedujeme Vaši objednávku od 1-7-mi pracovních dní od přijetí platby na účet, či po obdržení objednávky v případě výběru platby dobírkou.

Protože je v naší nabídce zboží od různých dodavatelů, jsou také různé dodací doby u zboží, které není ihned skladem. Objednávky se vždy snažíme vyřídit v nejbližším možném termínu.


Doprava

Doprava ´ČESKÁ POŠTA (mimo skluzavky a zahradní domečky)
Doprava u platby předem na náš účet je 95.- (bez stanovení množství ks zboží v balíčku, omezeno maximálními rozměry a hmotností jednoho balíčku dle obchodních podmínek České pošty - Balík do ruky)
Dobírka 140.- /95.- doprava+45.-dobírečné/ (bez stanovení množství ks zboží v balíčku, omezeno maximálními rozměry a hmotností jednoho balíčku dle obchodních podmínek České pošty - Balík do ruky)

Doprava skluzavky a zahradní domečky KURÝRNÍ SLUŽBA
Doprava u platby předem na náš účet je 400,-/1 ks zboží
Dobírka 500.- /400.- doprava+100.-dobírečné/1 ks zboží
Balné je vždy zdarma.

Dostupnost zboží je u každého zboží uvedena. Dostupnost zboží se rozumí, kdy bude zboží dostupné v obchodě a jedná se o pracovní dny.


Odstoupení od smlouvy

Byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), zákazník má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez uvedení důvodu.

O úmyslu vrátit zboží nás předem informujte.

Pokud se rozhodnete využít tohoto práva, je nutné učinit následující:
1. Projevit svoji vůli odstoupit od smlouvy a to pouze písemně na elektronickou adresu: info@dharatex.cz, uveďte: vaše jméno, adresu, číslo faktury, číslo účtu na který bude vrácená částka za zboží převedena. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději 14.den od dodání zboží.
2. Doporučujeme, aby vrácené zboží bylo kompletní včetně příslušenství a dodaných dokladů (návod, záruční list apod.), nepoškozené, bez známek opotřebení. Při nesplnění je Vaše odstoupení od smlouvy účinné, ale prodávající je oprávněn vracenou částku ponížit o vzniklé snížení hodnoty vracené věci (zboží je poškozené, nekompletní atd.)
3. Zboží zašlete na adresu, která Vám bude sdělena po Vašem oznámení o vůli odstoupení od smlouvy (doporučujeme zboží pojistit) – v žádném případě nezasílejte na dobírku.
4. Po doručení vraceného zboží obdržíte Vaše finanční prostředky (veškeré uhrazené finanční prostředky) nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
5. Při výměně či vrácení zboží jsou zákaznikovi podle zákona účtovány dle § 53 odst.10 Občanského zákoniku skutečně vynaložené náklady spojené s výměnou či vrácením zboží (kontrola zboží, znovunaskladnění, znovuzavedení zboží do nabídky e-shopu, vystavení opravného daňového dokladu, atd.).

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže zákazník odstoupit podle § 53 odstavce 8 Občanského zákoníku od smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. A také v případě, že bylo zboží vybráno a zakoupeno osobně v provozovně prodávajícího a kupující tak měl možnost zboží vyzkoušet.

Při vrácení zboží volte vhodný obal, aby se předešlo případné deformaci či zničení zboží. Společně se zbožím doporučujeme zaslat i fakturu (stačí kopie) pro lepší dohledatelnost, kde uveďte číslo účtu kam chcete vrácenou částku poukázat. Pokud budete chtít částku zaslat na účet, je to zdarma. Poštovní poukázkou peníze nezasíláme. Prosím berte to na vědomí.
Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme. V případě, že vzniknou prodávajícímu s tímto náklady (především u dobírky), bude prodávající vůči kupujícímu požadovat úhradu smluvní pokuty. V této smluvní pokutě jsou vyčísleny náklady účelně vynaložené v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu, vyskladněním, znovu naskladnění). Výše smluvní pokuty činí 250 Kč. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky budou vymáhány prostřednictvím společnosti pro vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených.


Záruční podmínky

Na zboží poskytujeme záruku v délce 24 měsíců od doby dodání zboží.

Záruční doba začíná běžet dnem od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Kupujícímu doporučujeme zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Pokud zjistíte poškození zásilky v době doručení, je vhodné řešit tuto situaci s přepravcem. Pokud přeberete poškozenou zásilku, vystavíte se riziku, že pozdější reklamace na zboží poškozené při přepravě nebude uznána.

Pro uplatnění reklamace nás nejprve kontaktujte emailem, nejlépe se zasláním fotografiií uvedených vad. Zboží zašlete na adresu, která Vám bude následně sdělena, doporučujeme zásilku pojistit. V žádném případě nezasílejte na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Do zásilky doporučujeme z důvodu lepší dohledatelnosti přiložit fakturu (může být i kopie), kterou jste obdrželi při koupi a uveďte důvod reklamace.

Lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit.

Reklamace může být zamítnuta z těchto důvodů:
-Pokud byl výrobek poškozen při přepravě může být reklamace zamítnuta (viditelné poškození zboží nebo obalu je třeba řešit ihned s dopravcem. Zákazník není povinnen od dopravce převzít poškozené zboží a musí o zjištěném poškození ihned informovat prodejce).


Rozpor s kupní smlouvou

V případě dodání zboží v rozporu s kupní smlouvou má spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Prodávající bere na zřetel rozpor s kupní smlouvou zjištěný během šesti měsíců od převzetí věci, pokud z povahy věci nevyplývá, že existenci rozporu musel kupující zjistit již při jejím převzetí. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.


Ochrana osobních údajů

S osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací.

Veškerá osobní data (např. jméno, adresa, telefon, e-mail apod.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka, jsou považována za diskrétní a chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro odeslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem a samozřejmě nejsou neposkytovány třetím osobám.

Vyjímku tvoří osoby dopravujících zboží a firma, které jsou předány pohledávky vůči naší firmě za nepřevzaté dobírky) nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
Související právní předpisy:
Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
- Občanský zákoník v platném znění
- Obchodní zákoník v platném znění